Vlastnosti

 • Jednozložkový prípravok, zušľachtený prísadou plastu,
 • možnosť spracovania ručne a suchým striekaním,
 • stály v oblasti pH 3,35 až pH 14,
 • vysoký stupeň odolnosti proti chloridom,
 • difúzne otvorený,
 • vodotesný a trvalo vodovzdorný,
 • vysoký stupeň odolnosti proti oteru, overené podľa Böhmeho,
 • trieda R4 podľa STN EN 1504 časť 3.

Použitie

 • Povrchová úprava na ochranu častí stavebnej konštrukcie zhotovených z betónu, oceľobetónu a predpätého betónu (nové a pôvodné stavby) v stavebných objektoch odpadových vôd,
 • možnosť použitia v prívodných a odtokových žľaboch, v objektoch na prítoku, v lapači piesku,  v závitovkovom žľabe dopravníkov a na horných plochách obvodových stien nádrží s vodiacou dráhou pojazdových stieracích mostov,
 • možno použiť pri triedach expozície XD 1-3, XS 1-3, XM 1-2, XF 1+3, XA 1-3 a XWW 1-3,
 • certifikovaná podľa  STN EN 1504 časť 3 pre princíp 3, metódy 3.1 a 3.3.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123