Vlastnosti

  • Prípravok pripravený na použitie, vodnatá disperzia na báze vosku,
  • vytvára filmový povlak na povrchu, vodnatý, po vysnutí transparentný,
  • miera uzavretia povrchu > 90 %,
  • možnosť spracovania štetcom, valčekom alebo striekaním,
  • ovplyvňuje dobrý vývoj pevnosti,
  • alternatíva k bežným metódam dodatočného ošetrenia,
  • účinný prostriedok na dodatočné ošetrenie.

Použitie

  • Dodatočné ošetrenie MC-RIM PROTECT, MC-RIM PROTECT-MR a MC-RIM PROTECT-H,
  • dodatočné ošetrenie cementom viazaných stavebných materiálov,
  • nesmie sa použiť v nádržiach pitnej vody.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123