Vlastnosti

  • Piestové čerpadlo poháňané tlakovým vzduchom,
  • vysoký čerpací výkon,
  • dobrá regulovateľnosť,
  • veľmi nízka potreba vzduchu,
  • ohraničenie tlaku,
  • samonasávacie zariadenie,
  • kompaktná konštrukcia.

Použitie

  • Čerpadlová preprava suspenzií a podobných injektážnych tekutín.
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123