Vlastnosti

  • Nízkoviskózna duromérová živica epoxidu,
  • vysoká miera penetračnej aktivity,
  • rýchly vývoj pevnosti,
  • vytvrdne aj pri dynamickom namáhaní,
  • vysoká pevnosť v tlaku a v ťahu.

Použitie

  • Výplň v podobe silového spoja vytvorená injektážou alebo napustením trhlín, škár a dutín v konštrukciách v pozemnom staviteľstve, v podzemných a inžinierskych stavbách, v suchých konštrukciách,   
  • utesnenie injektážnych hadíc,
  • expozičné scenáre podľa REACH: inhalácia periodicky, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123