Vlastnosti

  • Nízkoviskózna suspenzia na báze jemného cementu,
  • dlhá doba spracovateľnosti,
  • objemovo stála,
  • účinkuje realkalizujúco,
  • vysoká odolnosť proti síranom

Použitie

  • Výplň trhlín, škár a dutín, spevňujúca  vytvorením silového spoja, v pozemnom staviteľstve, v podzemných a inžinierskych stavbách, za suchých, vlhkých a zavodnených podmienok.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123