Vlastnosti

  • Nízkoviskózna, dobre injektovateľná cementová suspenzia,
  • dlhá doba spracovateľnosti,
  • rýchly vývoj pevnosti,
  • objemovo stála,
  • účinkuje realkalizujúco,
  • neobsahuje chloridy.

Použitie

  • Výplň trhlín, úzkych škár a dutín v betóne, murive, s vytvorením silového spoja, za suchých, vlhkých a zavodnených podmienok,
  • predbežná injektáž väčších dutín v betóne a murive pred plošnou hydroizolačnou injektážou umelými živicami.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123