Vlastnosti

 • Dvojzložková duromérová živica,
 • variabilná reakčná doba od 1 do 60 minút,
 • vytesňuje vodu,
 • obmedzene penivá pri priamom zmiešaní s vodou (tvrdá pena), 
 • vysoká pevnosť v tlaku a v ťahu,
 • zodpovedá požiadavkám nariadenia DIBt (Nemecký inštitút pre stavebnú techniku) Posudzovanie vplyvov stavených výrobkov na pôdu a podzemnú vodu.

Použitie

 • Hydroizolácia a spevnenie horniny, základovej pôdy a stavebného telesa proti tlakovej vode v ohraničení stavebnej jamy, v tuneloch a v špeciálnych inžinierksych stavbách,
 • stabilizácia základovej pôdy proti ohrozeniu porušením stratou únosnosti,
 • zvýšenie únosnosti základovej pôdy pod základovou doskou a pod základmi,
 • kontrolovaná injektáž zameraná na zdvíhanie základových dosiek a základov,
 • hydroizolácia a zosilnenie dutinových a popraskaných betónových a murovaných stavieb,
 • hydroizolácia tuhých škár v betónových konštrukciách,
 • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou trvalo, inhalácia periodicky, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123