Vlastnosti

 • Rýchlotvrdnúca dvojzložková organominerálna živica,
 • vytesňuje vodu,
 • nepenivá,
 • vysoká pevnosť v tlaku a v ťahu,
 • ťažko zápalná,
 • hygienicky nezávadná v kontakte s podzemnou vodou.

Použitie

 • Hydroizolácia a spevnenie trhlín a dutín v horských zónach, v  nesúdržnej hornine, zemine,
 • zvýšenie únosnosti základovej pôdy pod základovou doskou a pod základmi,
 • kontrolované zdvíhanie základových dosiek a základov stavebných konštrukcií,
 • kontrolované zdvíhanie vozovkových dosiek podľa ZTV BEB Stb (Technické dodacie podmienky pre stavebné materiály a zmesi materiálov na zachovanie spevnenia dopravných plôch – betónových konštrukcií),
 • hydroizolácia a spevnenie dutín a trhlín v betónových a murovaných konštrukciách,
 • hydroizolácia dilatačných škár v betónových konštrukciách.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123