Vlastnosti

  • Rýchlo reagujúca dvojzložková rozpínavá živica pre hĺbky do cca. 10 m,
  • silné rozpínanie, bez dotláčania,
  • vytesňuje vodu,
  • redukuje otrasy a obmedzuje kmitanie.

Použitie

  • Konsolidácia základovej pôdy v hlbokých vrstvách pôdy,
  • výplň dutín max. do priemeru 60 cm,
  • zvýšenie únosnosti základovej pôdy,
  • zdvíhanie a stabilizácia stavebných konštrukcií,
  • stabilizácia základovej pôdy pod cestnými komunikáciami,
  • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou trvalo, inhalácia periodicky, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123