Vlastnosti

 • Zvýšenie únosnosti základovej pôdy pod základovou doskou a pod základmi,
 • pevné osadenie betónových platní na dopravných plochách,
 • kontrolovaná injektáž zameraná na zdvíhanie základových dosiek a základov,
 • hydroizolácia a zosilnenie dutinových a popraskaných betónových a murovaných stavieb,
 • hydroizolácia tuhých škár medzi betónovými konštrukciami,
 • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou trvalo, inhalácia periodicky, spracovanie.

Použitie

 • Dvojzložková injektážna živica,
 • pri zväčšení objemu zreaguje na húževnato elastickú tvrdú penu pevnú v tlaku,
 • krátka reakčná doba cca. 1 minúta,
 • vytesňuje vodu,
 • zväčšenie objemu so zadefinovaným faktorom napenenia,
 • všeobecné povolenie stavebného dohľadu pre injektáže v kontakte s pôdou a podzemnou vodou (DIBt Nemecký inštitút pre stavebnú techniku),
 • skúšaná podľa technických dodacích podmienok ZTV TL BEB-Stb pre stavebné materiály a zmesi materiálov na zachovanie spevnenia dopravných plôch – betónových konštrukcií.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123