Vlastnosti

  • Optimalizácia spracovateľnosti,
  • obsahuje hydrofobizačné prostriedky,
  • znižuje riziko spätného navlhnutia.

Použitie

  • Potery do STN EN 13813-CT-C35-F7,
  • možnosť použitia v kombinácii s urýchľovačmi Powerscreed,
  • potery na podlahu s podlahovým vykurovaním.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123