Vlastnosti

  • Optimalizácia spracovateľnosti prostredníctvom „efektu guličkového ložiska“,
  • zlepšenie homogenity poteru,
  • obmedzuje vytváranie vrstvy vody na povrchu počas procesu vyhladenia.

Použitie

  • Potery do STN EN 13813-CT-C25-F4 a STN EN 13813-CA-C25-F4,
  • potery na podlahu s podlahovým vykurovaním,
  • do poterov s nepriaznivo odstupňovanou čiarou zrnitosti.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123