Vlastnosti

  • Optimálne rozliatie spojiva,
  • zlepšenie tekutosti a zachovanie konzistencie aj pri ostrých pieskoch,
  • umožní veľkú úsporu vody,
  • zlepšenie vlastností vo väzbe na spracovanie,
  • zvýšenie pevnosti v ťahu pri ohybe a pevnosti v tlaku.

Použitie

  • Jednoducho spracovateľné potery s nízkym vodným súčiniteľom,
  • cementové potery do STN EN 13813-CT-C40-F6,
  • potery na podlahu s podlahovým vykurovaním.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123