Vlastnosti

  • Jednozložková malta viazaná cementom,
  • pri zaťažení vodou zväčšuje svoj objem počas procesu tvrdnutia (efekt napúčania),
  • neobsahuje látky podporujúce vznik korózie,
  • objemovo stála.

Použitie

  • Rýchle a trvalé uzavretie netesností a prienikov vody v betónových, murivových konštrukciách a v konštrukciách z prírodného kameňa,
  • utesnenie miesta napojenia a prechodu rúr,
  • dodatočná hydroizolácia poškodených rúrových hrdiel a škár šachtových skruží,
  • hydroizolácia vnútorných rohov konštrukčných prvkov a prechodov z jedného prvku na druhý,   
  • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou trvalo, inhalácia periodicky, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123