Vlastnosti

  • Jednozložková malta viazaná cementom,
  • pri zaťažení vodou zväčšuje svoj objem počas procesu tvrdnutia (efekt napúčania),
  • extrémne dobrá priľnavosť na minerálne podklady.

Použitie

  • Rýchle trvalé uzavretie plošných netesností a prienikov vody,
  • možnosť použitia na betón a murivo,
  • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou trvalo, inhalácia periodicky, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123