Vlastnosti

  • Jednozložkové spojivo na báze cementu, bez obsahu trikalciumaluminátu (neobsahuje C3A),
  • vysoká odolnosť proti síranom,
  • adhézny prípravok na minerálne podklady,
  • prepúšťa vodnú paru,
  • všeobecné povolenie stavebného dohľadu.

Použitie

 • Adhézny mostík pre malty na báze cementu produktového radu ombran, na sanáciu technických zariadení odpadových vôd,
 • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou trvalo, inhalácia periodicky, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123