Vlastnosti

 • Jednozložková malta viazaná cementom,
 • vysoká odolnosť proti síranom,
 • rýchly vývoj vysokej pevnosti,
 • neobsahuje látky podporujúce vznik korózie,
 • objemovo stála,
 • prepúšťa vodnú paru,
 • možnosť vysokého mechanického zaťaženia,
 • možnosť skorého zaťaženia vodou.

Použitie

 • Parciálne obnovenie funkčného stavu a reprofilácia porušených konštrukčných prvkov z betónu alebo muriva,
 • uzavretie škár šachtových skruží,
 • úprava chýbajúcich častí a výlomov v betónových prvkoch a betónových rúrach,
 • vytvorenie výžľabkov,
 • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou trvalo, inhalácia periodicky, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123