Vlastnosti

 • Malta viazaná cementom, zušľachtená prísadou plastu, jednozložkové spojivo bez obsahu tricalciumaluminátu (neobsahuje C3A),
 • vodonepriepustná, odolná proti mrazu a chemickým rozmrazovacím prostriedkom (CHRL),
 • možnosť vysokého  mechanického zaťaženia, vysoký stupeň odolnosti proti oteru,
 • odolná proti veľmi silnému agresívnemu účinku síranov,
 • možnosť veľmi skorého zaťaženia vodou,
 • vhodná ako systém povrchovej úpravy v oblasti komunálnych odpadových vôd trvalo do pH ≥ 3,5, ktorým je betón vystavený v triede expozície XA3 podľa STN EN 206,
 • trieda R3 podľa STN EN 1504-3 (staticky relevantné).

Použitie

 • Reprofilácia výlomov a chýbajúcich častí v šachtách, kanáloch odpadových vôd a akumulačných nádržiach,
 • maloplošná povrchová úprava betónových a murovaných šácht, kanálov odpadových vôd a akumulačných nádrží,
 • reprofilácia a povrchová úprava dnových a žľabových častí kanálov a šácht odpadových vôd,
 • vytvorenie výžľabkov,
 • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou trvalo, inhalácia periodicky, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123