Vlastnosti

 • Dvojzložková mazanina na báze polyuretánovej živice,
 • trvalo pružná, vysoká miera prekleňovania trhlín,
 • vodotesná, odolná proti osmóze,
 • dobrá odolnosť proti kyselinám a lúhom, odolná proti korózii spôsobenej biogénnou kyselinou sírovou,
 • možnosť nanášania špachtľou, aplikácia na zvislé plochy a v priestore nad hlavou,
 • možnosť použitia na suché minerálne podklady aj bez prednáteru,
 • dobrá priľnavosť na minerálne podklady, tehly, keramiku, kov a ombran CPS a ombran FT,
 • možná priľnavosť na hadicové rukávy, PVC a PE-HD.

Použitie

 • Sanácia nadstavcov na šachty pri dynamických zaťaženiach,
 • povrchová úprava šachtových vyrovnávacích prstencov a kónusov,
 • tesniaca látka do škár šachtových skruží,
 • hydroizolácia napojenia, kruhovej štrbiny bočných prítokov a miest prechodu rúr v pochôdznych stavbách,
 • tesniaca látka do malých trhlín, štrbín a škárových úsekov v pochôdznych stavbách odpadových vôd.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123