Vlastnosti

  • Povrchový ochranný systém s možnosťou spracovania ručne a striekaním,
  • vysoký stupeň odolnosti proti agresívnym účinkom chemikálií,
  • dobrá priľnavosť na betón, minerálne povrchové vrstvy, zabudované konštrukčné prvky z ocele a z ušľachtilej ocele,
  • elektrostaticky vodivý,
  • odolný proti vykurovacím olejom, benzínu a motorovej nafte, bionafte, leteckým palivám,  olejom do spaľovacích motorov a prevodovým olejom,
  • protokoly o skúške podľa STN EN 1825-1 a STN EN 858-1,
  • všeobecné povolenie stavebného dohľadu pre záchytné zariadenia z betónu v zariadeniach na skladovanie, stáčanie a vykladanie látok ohrozujúcich vodu

Použitie

 • Povrchový ochranný systém na odlučovače tuku,
 • povrchový ochranný systém na odlučovače ľahkých tekutín,
 • povrchový ochranný systém podľa nemeckého zákona o hospodárení s vodou WHG § 62 / 63,
 • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou trvalo, inhalácia periodicky, spracovanie.
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123