Vlastnosti

  • Povrchový ochranný systém s možnosťou spracovania ručne a striekaním,
  • vysoký stupeň mechanickej a chemickej odolnosti,
  • vysoký stupeň priepustnosti vodnej pary,
  • odolný proti korózii spôsobenej biogénnou kyselinou sírovou,
  • dobrá priľnavosť na minerálne podklady (napr. betón),
  • všeobecné povolenie stavebného dohľadu.

Použitie

  • Komunálne šachty odpadových vôd vystavené korózii spôsobenej biogénnou kyselinou sírovou,
  • čerpadlové šachty a akumulačné nádrže v oblasti komunálneho nakladania s odpadovými vodami vystavené korózii spôsobenej biogénnou kyselinou sírovou,
  • nie je vhodný na ochranu plôch vystavených vplyvom počasia,
  • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou trvalo, inhalácia periodicky, spracovanie.
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123