Vlastnosti

  • Dvojzložková transparentná epoxidová živica dispergovaná vo vode,
  • priľne aj na matne vlhkých minerálnych podkladoch,
  • spomaľuje proces odparovania vody v čerstvom betóne.

Použitie

  • Základný náter pod/na povrchové vrstvy z polymérového cementu a pod uzatváracie vrstvy na báze reaktívnej živice,  
  • impregnácia na betónové a poterové plochy,
  • dodatočné ošetrenie čerstvého betónu v oblasti vystavenej agresívnemu pôsobeniu chemických látok,
  • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia trvalo, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123