Vlastnosti

  • Nízkoviskózna živica na báze organominerálov,
  • krátka reakčná doba,
  • silný lepiaci účinok,
  • pri kontakte s vodou nereaguje napenením,
  • zodpovedá smernici UBA (Spolkový úrad pre životné prostredie) pre opravné systémy v kontakte s pitnou vodou.

Použitie

  • Spevnenie štrkodrviny na železničných násypoch a železničných zvrškoch,
  • zlepenie nesúdržnej horniny,
  • stabilizácia a podinjektovanie betónových koľajových podvalov,
  • stabilizácia základových dosiek a zabudovaných prvkov.
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123