Vlastnosti

  • Nízkoviskózna duromérová živica na báze polyuretánu,
  • krátka reakčná doba,
  • lepený spoj v podobe trvalého silového spoja,
  • spĺňa požiadavky nariadenia DIBt (Nemecký inštitút pre stavebnú techniku) Posudzovanie vplyvov stavených výrobkov na pôdu a podzemnú vodu (stav 11/2000),
  • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou trvalo, spracovanie.

Použitie

  • Zosilnenie nosných plôch z drveného štrku, s cieľom obmedziť jeho drenážnu schopnosť zlepením drviny,  
  • zlepšenie polohovej stability vysokozaťaženého štrku pozdĺž železničných koľajníc, napr. na železničných priechodoch, v zákrutách, pri výhybkách,
  • istenie bočných plôch štrkového lôžka pri prerábkach a obnove koľají,
  • zlepenie a uzavretie povrchu plôch z drveného štrku a drveného kameniva s cieľom zvýšiť ich zaťažiteľnosť, riešiť ich farebný vzhľad alebo zabrániť vzniku rastlinného porastu.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123