Vlastnosti

  • Nízkoviskózna duromérová živica na báze epoxidu,
  • silný lepiaci účinok,
  • pevná v tlaku,
  • pevná v ťahu,
  • húževnato elastická konzistencia,
  • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, spracovanie.

Použitie

  • Spevnenie štrkodrviny na železničných násypoch a železničných zvrškoch (zabudovanie za suchých podmienok),
  • zlepenie nesúdržnej horniny.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123