Vlastnosti

  • Dvojzložková elastomérová živica,
  • vďaka nízkej miere viskozity sa veľmi dobre injektuje,
  • vytesňuje vodu,
  • vytvára póry, nepenivá,
  • zodpovedá požiadavkám nariadenia DIBt (Nemecký inštitút pre stavebnú techniku) "Posudzovanie vplyvov stavených výrobkov na pôdu a podzemnú vodu).

Použitie

  • Hydroizolácia trhlín a dutín v horských zónach, v nesúdržnej hornine, zemine, v základovej pôde a utesnenie stavebného telesa proti tlakovej vode v ohraničení stavebnej jamy, v tuneloch a v špeciálnych inžinierskych stavbách,   
  • stabilizácia základovej pôdy proti porušeniu stratou únosnosti,
  • hydroizolácia dutín a trhlín v stavebných konštrukciách z betónu a muriva,
  • hydroizolácia dilatačných škár v stavebných konštrukciách,
  • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou trvalo, inhalácia periodicky, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123