Vlastnosti

 • Veľmi dobre sa injektuje vďaka nízkej viskozite,
 • bezpečná hydroizolácia vďaka veľkej miere napúčania a vysokému stupňu pružnosti,
 • možnosť spracovania aj pri veľmi nízkej teplote podkladu a konštrukcie,
 • dobre kontrolovateľné injektážne toky a nízka spotreba vďaka krátke a nastaviteľnej reakčnej dobe,
 • zodpovedá smernici UBA (Spolkový úrad pre životné prostredie) pre izolácie v kontakte s pitnou vodou,
 • vysoká miera chemickej odolnosti aj v silne alkalickom prostredí,
 • vodonepriepustná do 7 barov tlaku vody,
 • mimoriadne výkonná vďaka polymérovej výstuži a vysokému obsahu pevných častíc.

Použitie

 • Konsolidácia a hydroizolácia jemnej a hrubej nesúdržnej horniny – clonová injektáž,  
 • injektáž vytvárajúca plošnú hydroizoláciu medzi ostením tunela a hydroizolačnými membránami,
 • pružne rozpínavá hydroizolácia škár konštrukčných prvkov (napr. škár tubingového prstenca),
 • utesnenie dutín a chýbajúcich častí v oblasti prstencovej štrbiny,
 • hydroizolácia pracovných škár cez systémy injektážnych hadíc,
 • injektáž konštrukcií so stanoveným vlhkostným stavom suchý, mokrý, zavodnený počas injektáže, ako aj konštrukcií po injektáži trvalo vystavených vode aspoň z jednej strany,   
 • pružne rozpínavá hydroizolačná injektáž do betónových častí stavebnej konštrukcie podľa STN EN 1504-5 U(S1) W (2/3/4) (1/40),
 • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou trvalo, inhalácia periodicky, spracovanie.
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123