Vlastnosti

  • Hospodárny koncentrát,
  • má spevňujúci účinok na podklad,
  • prepúšťa vodnú paru,
  • neobsahuje rozpúšťadlá.

Použitie

  • Spevnenie podkladov s prašne sa oddeľujúcim povrchom,
  • základný náter, prednáter, pre hydroizolačný systém Nafuflex,
  • impregnácia na jemne pórovité, vlhké betónové a omietkové plochy a prefabrikáty,
  • ako následná hydrofobizácia pri použití Oxal DS-HS.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123