Vlastnosti

  • Hrubovrstvový bitúmenový náter na báze polymérov (PMBC),
  • rýchle preschnutie  vďaka práškovej zložke,   
  • vysokoflexibilná a prekleňuje trhliny,
  • konzistencia umožňujúca nanášanie špachtľou,
  • tesný proti radónu,
  • ekologický, lebo neobsahuje rozpúšťadlá,
  • zodpovedá STN EN 15814.

Použitie

  • Hydroizolácie stavieb.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123