Vlastnosti

  • Ekologická, lebo neobsahuje rozpúšťadlá,
  • vysokoflexibilná, prekleňuje trhliny,
  • s polystyrénovou výplňou,
  • tesná proti radónu,
  • zodpovedá STN EN 15814.

Použitie

  • Hydroizolácie stavieb,
  • lepidlo na ochranné, tepelnoizolačné a drenážne platne. 
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123