Vlastnosti

  • Hrubovrstvový bitúmenový náter na báze polymérov (PMBC),
  • veľmi rýchle presušenie,
  • vysokoflexibilný a prekleňuje trhliny,
  • konzistencia umožňujúca nanášanie špachtľou,
  • vysoká výdatnosť,
  • ekologický, lebo neobsahuje rozpúšťadlá,
  • zodpovedá STN EN 15814.

Použitie

  • Hydroizolácie stavieb,

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123