Vlastnosti

  • Hrubovrstvový bitúmenový náter na báze polymérov (PMBC),
  • rýchle preschnutie vďaka práškovej zložke,   
  • vysoká výdatnosť,
  • extrémne flexibilný a prekleňuje trhliny do 3 mm,
  • zlepšené vlastnosti pri namáhaní ohybom za studena do -10 °C,
  • vyššia tepelná stabilita do 130 °C teploty povrchu,
  • ekologický, lebo neobsahuje rozpúšťadlá,
  • zodpovedá STN EN 15814.

Použitie

  • Hydroizolácie stavieb.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123