Vlastnosti

  • Jednozložkový univerzálny základný náter na báze polyuretánu.

Použitie

  • Základný náter, prednáter, na hydroizoláciu škár na nasiakavých podkladoch, pre produkty Mycoflex,
  • pripravený na použitie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123