Vlastnosti

  • Dobrá odolnosť proti agresívnym účinkom chemikálií (pozri zoznam odolností), najmä proti olejom a pohonným látkam,
  • Mycoflex 250 SP = súdržná vrstva, možnosť aplikácie striekaním a stierkovaním, dovolené  celkové pretvorenie 15 %,
  • Mycoflex 250 VE = tekutá, samoroztekavá, dovolené  celkové pretvorenie 10 %,
  • možno použiť na betón, omietku, tehly, drevo, povrchové vrstvy na báze epoxidu a polyuretánu.

Použitie

  • Elastická hydroizolácia škár pri pozemných, inžinierskych stavbách, pri montovaných stavbách a stavbách z prefabrikátov,
  • stykové škáry a dilatačné škáry v kanáloch odpadových vôd, v nádržiach úžitkovej vody,
  • podlahové škáry v priemyselných halách, dielňach, parkovacích domoch,
  • stykové škáry a dilatačné škáry  na balkónoch a terasách.
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123