Vlastnosti

  • Dvojzložkový polyuretán modifikovaný karbónom,
  • dobrá odolnosť proti agresívnym účinkom chemikálií (pozri zoznam odolností), najmä proti olejom a pohonným látkam,
  • dovolené  celkové pretvorenie 20 %,
  • Mycoflex 450 SP = súdržná vrstva, možnosť aplikácie striekaním a stierkovaním,
  • Mycoflex 450 VE = tekutá, samoroztekavá.

Použitie

  • Elastická hydroizolácia škár mostných, inžinierskych a vodných stavieb,
  • stykové škáry a dilatačné škáry v čistiarňach odpadových vôd, kanáloch odpadových vôd, v nádržiach úžitkovej vody, záchytných vaniach na olej,
  • podlahové škáry v priemyselných halách, dielňach, parkovacích domoch; elastická výplň rúrových hrdiel.
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123