Vlastnosti

  • Jednozložkový prípravok
  • neobsahuje izokyanát a silikón,
  • elastický,
  • neobsahuje rozpúšťadlá, prakticky neutrálny z hľadiska zápachu,
  • dobre sa strieka a vyhladí,
  • veľmi dobrá odolnosť proti vplyvom počasia a starnutiu,
  • dobrá priľnavosť na širokú škálu materiálov bez základného náteru (napr. lakované drevo, kovy, mnohé plasty).

Použitie

  • Hydroizolácia škár,
  • dilatačné a stykové škáry v pozemnom staviteľstve, pri stavaní z prefabrikátov, z dreva, z ocele, pri osadzovaní okien,
  • hydroizolácia okrajových škár podlahových plôch a podlahových škár vystavených malému mechanickému namáhaniu.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123