Vlastnosti

  • Mimoriadne dlho pretrvávajúca plastifikovaná konzistencia,
  • rýchle vmiešanie do betónu,
  • veľmi dobrá homogenita betónu,
  • dobrá úspora vody,
  • hospodárne dávkovanie,
  • dobrá stabilizácia pri vysokej konzistencii,
  • neobsahuje zložky podporujúce vznik korózie.

Použitie

  • Striekaný betón,
  • transportbetón,
  • na kombinovanie so zmesovými cementmi.
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123