Vlastnosti

 • Veľmi rýchle vmiešanie do betónu
 • Účinná plastifikácia
 • Spoľahlivo dlho drží konzistenciu
 • Výrazné zníženie zámesovej vody
 • Optimalizovaná reológia betónu
  - citeľne znížená viskozita betónu
  - dobrá stabilita a robustnosť betónu
  - lepšie čerpanie a zlepšená stabilita betónu pri čerpaní
  - výborne toleruje zhutňovanie
 • Kompatibilita s prevzdušňovacími prísadami
 • Vysoká počiatočná pevnosť
 • Neobsahuje zložky podporujúce vznik korózie

Použitie

 • Betóny pre stavbu mostov
 • Betóny s vyššou konzistenciou
 • Transportbetón
 • Samozhutniteľný betón (SCC)
 • Betón vyrobený z recyklovaných materiálov
 • Dobrá kompatibilita s cementami nižších tried

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123