Vlastnosti

 • Nízky stupeň lepivosti betónu
 • Vysokokvalitné betónové povrchy
 • Rýchly účinok
 • Nadpriemerná úspora vody
 • Úsporné dávky
 • Dlho pretrvávajúca plastifikácia
 • Neobsahuje zložky podporujúce vznik korózie

Použitie

 • Transportbetón
 • Prefabrikáty
 • Pohľadový betón
 • Vysokopevnostné betóny
 • Vysokotekuté betóny
 • Samozhutňujúce betóny
 • Vysokohodnotné betóny
 • Betóny s vysokým stupňom odolnosti proti agresívnemu prostrediu

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123