Vlastnosti

 • Výrazné zníženie zámesovej vody
 • Dlhodobé zachovanie konzistencie
 • Optimalizovaná reológia čerstvej zmesi:
   - nízka viskozita
   - stabilná konzistencia
   - lepšia čerpateľnosť betónu
 • Kompatibilita so všetkými typmi cementov
 • Kompatibilita s prevzdušňovacími prísadami
 • Vysoká počiatočná pevnosť

Použitie

 • Transportbetón
 • Samozhutniteľný betón (SCC)
 • Betón vyrobený z recyklovaných materiálov
 • Dobrá kompatibilita s cementami nižších tried

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123