Vlastnosti

 • Veľmi rýchle vmiešanie do betónu,
 • účinná plastifikácia,
 • spoľahlivo dlho drží konzistenciu,
 • optimalizovaná reológia betónu
  - citeľne znížená viskozita betónu,
  - dobrá stabilita a robustnosť betónu,
  - lepšie čerpanie a zlepšená stabilita betónu pri čerpaní,  
  - výborne toleruje zhutňovanie,
 • vyladená zlučiteľnosť s prevzdušňovacími prísadami,
 • rýchly vývoj pevnosti,
 • neobsahuje zložky podporujúce vznik korózie.

Použitie

 • Transportbetón,
 • vysokotekuté betóny,
 • samozhutňujúci betón,
 • recyklovaný betón,
 • cementy s optimalizovaným obsahom slinku,
 • energeticky optimalizovaná výroba a spracovanie betónu.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123