Vlastnosti

  • Dvojzložkové,
  • s výplňou z jemnej kremennej múčky,
  • možnosť vyplnenia minerálnym kamenivom,
  • vyrobená malta sa jednoducho sťahuje,
  • dobrá priľnavosť na minerálne podklady.

Použitie

  • Spojivo do mált na báze epoxidovej živíc,
  • adhézny mostík pre kontaktné potery,
  • základný náter na minerálne podklady.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123