Vlastnosti

 • Dvojzložková silikátová živica,
 • možnosť spracovania priamo z obalu,
 • jednoduché a čisté spracovanie,
 • rýchly vývoj pevnosti,
 • slabý zápach,
 • vynikajúca penetračná a výplňová schopnosť,
 • neobsahuje rozpúšťadlá.

Použitie

 • Na podlahy v interiéri a v exteriéri,
 • liata živica vhodná na použitie v interiéri podľa  AgBB (Výbor pre zdravotné posúdenie stavebných výrobkov).
 • na zálievku trhlín a škár v minerálnych poterových podlahách do šírky 15 mm,  
 • na vytvorenie silových spojov,
 • prípravok vhodný do poterov na podlahu s podlahovým vykurovaním.
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123