Vlastnosti

  • Dvojzložková epoxidová živica,
  • nízkoviskózna,
  • dobrá schopnosť penetrovať do trhlín a dutín,
  • neobsahuje rozpúšťadlá.

Použitie

  • Impregnácia jemných vlasových trhlín a popraskaných povrchov,
  • výplň trhlín a dutín v poteroch, v betónových a oceľobetónových konštrukciách s vytvorením silového spoja,
  • možnosť použitia pri šírke trhliny > 0,2 mm.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123