Vlastnosti

  • Dvojzložkový prípravok, modifikovaná špeciálna akrylátová malta,
  • po uplynutí niekoľkých hodín možnosť zaťaženia aj pri mínusových teplotách,
  • regulácia konzistencie vďaka variabilnému pomeru miešania.

Použitie

  • Parciálne opravy a opravy výlomov v oblasti priemyselných podláh,
  • reprofilácia koľají žeriavových dráh, základov pre stroje a pod.,
  • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia periodicky, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123