Vlastnosti

  • špeciálna Dvojzložkový prípravok, modifikovaná akrylátová malta,
  • možnosť zaťaženia po niekoľkých hodinách aj pri mínusových teplotách,
  • regulácia konzistencie vďaka variabilnému pomeru miešania.

Použitie

  • MC-DUR 3500 F na zálievku stĺpov a na vyplnenie drsnejších parciálnych výlomov,
  • reprofilácia koľají žeriavových dráh, základov pre stroje a pod.,
  • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia periodicky, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123