Vlastnosti

  • Dvojzložkový prípravok, modifikovaná špeciálna akrylátová malta,
  • možnosť zaťaženia po niekoľkých hodinách aj pri mínusových teplotách,
  • regulácia konzistencie vďaka variabilnému pomeru miešania.

Použitie

  • MC-DUR 3500 FA na parciálne opravy a opravy výlomov v asfalte,
  • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia periodicky, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123