Vlastnosti

 • Jednozložkové spojivo viazané cementom, zušľachtené prísadou plastu,
 • nanášanie striekaním alebo odstredivým striekaním (parciálne ručné spracovanie s adhéznym mostíkom ombran HB),
 • vodonepriepustné,
 • vysoká miera mechanickej odolnosti, extrémne odolné proti obrusovaniu (skúška Darmstädter Kipprinne),
 • vysoká odolnosť proti síranom,
 • možnosť skorého zaťaženia vodou,
 • odolné proti mrazu a chemickým rozmrazovacím prostriedkom (CHRL), ako aj stieraniu teplôt,
 • vhodná ako systém povrchovej úpravy v oblasti komunálnych odpadových vôd trvalo do pH ≥ 3,5,
 • odolné proti účinkom, ktorým je betón vystavený v triede expozície XA3 podľa STN EN 206,  
 • trieda R4 podľa STN EN 1504-3.

Použitie

 • Povrchová úprava betónových a murovaných šácht, kanálov odpadových vôd a akumulačných nádrží,
 • reprofilácia výlomov a chýbajúcich častí v šachtách, kanáloch odpadových vôd a akumulačných nádržiach,
 • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou trvalo, inhalácia periodicky, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123