Vlastnosti

  • MRT Blasting Unit: tryskacia jednotka na automatizovanú prípravu podkladu tryskaním vysokotlakovej vody a granulátu pri tlaku až do 500 bar,
  • Blaster HP: tryskacia jednotka na automatizovanú prípravu podkladu tryskaním vysokotlakovej vody pri tlaku až do 2.500 bar (veľkosti: Standard, Midi, Mini),
  • MRT Spinning Unit: jednotka na nanášanie povrchových vrstiev s odstreďovacou hlavicou na automatizované nanášanie malty,
  • MRT Coating Head: doplnkový modul k MRT Spinning Unit na automatizované nanášanie povrchových vrstiev na báze reaktívnych živíc,
  • MRT Control Unit: riadiaca jednotka s diaľkovým ovládaním pre MRT-System.  

Použitie

  • Sanácia šácht,
  • automatizovaná sanácia šácht.
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123