Vlastnosti

  • Alkalický, málo penivý, čistiaci prostriedok,
  • dobrý čistiaci účinok pri znečistení olejmi a tukmi,
  • možnosť spracovania ručne a s použitím vysokotlakových čistiacich zariadení,
  • vysoká účinnosť už pri minimálnom dávkovaní (riedi sa vodou),
  • neobsahuje rozpúšťadlá a je vhodný na použitie s tvrdou vodou,
  • možnosť použitia na všetky podklady odolné proti alkáliám (napr. betón, kamenina, PVC, oceľ a ušľachtilá oceľ).

Použitie

  • Čistenie minerálnych podkladov znečistených olejmi a tukmi v rámci prípravy podkladu,
  • čistenie vnútorných plôch odlučovačov ľahkých kvapalín alebo tukov,
  • expozičné scenáre podľa REACH: inhalácia periodicky, spracovanie.
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123